Roto dinamic – financijsko planiranje 2019-02-04T12:04:49+00:00

Financijsko planiranje u Roto dinamic d.o.o.
Planiranje prodaje i troškova

AS IS stanje

Roto dinamic d.o.o. bavi se specijaliziranom prodajom i distribucijom alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Postojeći sustav planiranja u Roto dinamic d.o.o. sastojao se od planiranja prodaje do razine organizacije jedinice i troškova do razine mjesta troška. Svakom planeru posebno se pripremala excel tablica s povijesnim podacima + linije koje su se trebale popuniti. Kao i u većini organizacija plan se počeo pripremati krajem kolovoza kako bi se dobila prva verzija plana početkom listopada. Svaki planer trebao je izraditi plan za sljedeću godinu i projekciju za zadnja 3 mjeseca trenutne godine.

 • Plan sljedeće godine 1-12 = popunjava planer

 • Forecast do kraja godine 9-12 = popunjava planer

 • Realizacija trenutne godine = povijesni podaci

 • Plan trenutne godine = povijesni podaci

 • Realizacija prošle godine = povijesni podaci

Plan prodaje

Kontroling je u suradnji s regionalnim direktorima izradio plan prodaje neto prihoda do razine organizacijske jedinice.

Plan troškova

Kontroling je pripremio excel tablice za voditelje odjela koji su popunjavali određene troškovne grupe.

PROBLEMI

 • Kontroling je puno vremena gubio na izradu excel tablica

 • Excel tablice su se nakon svake revizija plana trebale ručno konsolidirati

 • Excel tablice bile su „teške“ i pune formula tako da su se nerijetko rušile

 • Nemogućnost detaljnijeg planiranja

 • Neprospavane noći u vrijeme planiranja

“Plans are of little importance, but planning is essential.”

Winston Churchill

 TO BE stanje

Ciljevi uvođenja Futura View sustava

 • Spustiti planiranje na razinu voditelja prodajnih područja jer oni poznaju svakog kupca

 • Doći do analitike plana = do razine grupe proizvoda

 • Automatizirati prihvat povijesnih podataka i slanje podataka u skladište podataka i izvještajni sustav

 • Automatizirati konsolidaciju planova IMPLEMENTACIJA

Nakon detaljne snimke stanja, postavljen je model koji se sastoji od 3 međusobno povezana plana.

PLANIRANJE PRODAJE

Planiranje je podijeljeno na dvije grupe:

 • Planiranje neto prihoda velikih i malih kupaca

 • Planiranje ostalih RDG linija prodaje

PLANIRANJE TROŠKOVA

Planiranje troškova podijeljeno je na planere po grupama troškovnih linija i svedeno do razine organizacijske jedinice i mjesta troška.

COGS PLAN

Model je napravljen na razini  dobavljača te se spuštalo do razine grupe proizvoda, djelatnosti i linije.

Izazov = Sustav mapiranja

Mapiranje podataka iz plana prodaje u kojem su dobiveni neto prihodi na razini kupca i grupe proizvoda, na troškovne linije koje se nalaze na razini organizacijskih jedinica i mjesta troška.
Mapiranje neto prihoda na razinu dana/tjedna prema povijesnim podacima.

rolling forecast

Postignuti ciljevi

 • Omogućeno je praćenje prodaje po svakom kupcu do razine grupe proizvoda

 • Omogućena je analitika svih troškovnih linija do razine organizacije jedinice i mjesta troška

 • Postavljen sustav mapiranja = ušteda vremena kontrolinga

 • Automatizirana konsolidacija planova = ušteda vremena kontrolinga

 • Dobivene su planske vrijednosti potrebnih linija za RDG = Uprava dobila sintetički pregled budućeg željenog stanja

Period implementacije: 3 mjeseca