Primjeri planova 2018-12-05T16:36:14+00:00

Primjeri planiranja

Gumiimpex GRP d.o.o. Planiranje prodaje

Planiranje prodaje po kupcima, komercijalistima i grupama proizvoda na mjesečnoj  bazi.

VIŠE

Roto dinamic = financijsko planiranje

Planiranje prodaje, troškova i COGS za RDG projekcije.

Na razini grupe proizvoda, mjesta troška, linije RDG-a, organizacijske jedinice.

VIŠE

Isprobajte Futura View 2.0

Zanima vas kako Futura View može pomoći vašem poslovanju?

Kontaktirajte nas