Planiranje 2018-12-05T16:57:48+00:00

Futura Plan je softversko rješenje namijenjeno za planiranje i budžetiranje sredstava srednjih i velikih organizacija.
Jednostavan je za upotrebu i znatno smanjuje vrijeme potrebno za izradu konsolidiranog plana.

Budžetiranje

Većina organizacija planiranje i budžetiranje zasniva na tradicionalnom principu korištenjem excel tablica. Zaposlenici dobiju excel datoteku koju mora popuniti i vratiti kontroleru. Kada se usklade pojedinačni planovi, potrebno ih je konsolidirati u jedan glavni (master) plan. Ovakav princip planiranja traje dugo i taman kada se sve usuglasi, planovi su već … zastarjeli.

Futura Plan je softversko rješenje koje pojednostavljuje i ubrzava proces planiranja.

Planiranje
strateško planiranje na duži period. Npr. 5 godina

Budžetiranje
godišnje planiranje prihoda i rashoda

Forecesting (predviđanja)
kvartalna, mjesečna, tjedna ili dnevna planiranja

“When you know what lies ahead, you can prepare for it.

That’s BUDGETING.

budžet

Konsolidacija planova (SSOT)

Planiranje i budžetiranje je proces koji traje i po nekoliko mjeseci. Zaposlenici troše vrijeme na mnogobrojne verzije excel datoteka. Često se ne zna koja je zadnja verzija. Ne postoji centralno spremište podatak. Nakon dostave svih planova potrebno ih je konsolidirati u glavni (master) plan. Proces konsolidacije je mukotrpan i javljaju se brojni problemi: neispravno i nepotpuno popunjene tablice, neispravne formule, čekanje pojedinaca na dostavu plana, ručno prepisivanje podataka i slično. Sve te aktivnosti nepotrebno troše vrijeme kontroleru. I kada se napravi master plan, obično nastanu promjene koje opet zahtijevaju ponavljanje cjelokupnog procesa.

Futura Plan omogućuje izradu centralnog modela podataka koji se šalje svim zaposlenicima uključenim u proces planiranja. Bilježe se sve promjene i napomene, a planovi se automatski konsolidiraju tako da se proces konsolidacije automatizira. Zamislite da vrijeme potrebno za planiranje skratite za 70 %? Ovo je ključan korak u kojem smo uštedjeli vrijeme, a to vrijeme možemo uložiti u nešto produktivnije.

Planiranje svih odjela

Pošto proces planiranja i budžetiranja traje dugo organizacije nemaju vremena za izradu  povezanih planova. Futura Plan omogućuje izradu modela plana za sve odjele i izradu modela sljedivosti popunjavanja planova. Izradite plan prodaje na temelju čega ćete napraviti plan nabave (i/ili proizvodnje) na temelju čega možemo planirati kadrove i troškove ostalih odjela. Kada imat sve navedene planove možete izraditi plan računa dobiti i gubitka.

Općenito glavna ideja holističkog planiranja je donošenje poslovnih odluka na temelju plana i uspoređivanje s planom, a ne sa prošlogodišnjim rezultatima. U ovom koraku smo uključili i povezali sve odjele u organizaciji.

budzetiranje
budžetiranje

Aktivno planiranje

Tradicionalni način planiranja i budžetiranja traje dugo. Kada se usuglase planovi, često se situacija na tržištu promjeni i cjelokupni proces planiranja treba se ponoviti. Futura Plan omogućuje izradu planiranja na mjesečnoj bazi.

Aktivni način planiranja (rolling forecast) i budžetiranje radi se na mjesečnoj bazi s novim podacima u aktualnoj financijskoj godini. U ovom koraku uveli smo češće planiranje i imamo točnije prognoze na temelju čega možemo donositi bolje odluke.

“The process of creating a budget takes management away from its short-term, day-to-day management of a business and forces it to think longer-term. This is the chief goal of budgeting, even if management does not succeed in meeting its goals as outlined in the budget – at least it is thinking about the company’s competitive and financial position and how to improve it.”

Steven Bragg

Isprobajte Futura View 2.0

Kontaktirajte nas