Standard Kontakt 2021-03-11T07:33:36+00:00

Cilj

Nastali smo kao skupina motiviranih stručnjaka sa ciljem kreiranja cjelovitog rješenja za pomoć organizacijama u procesu planiranja i analiziranja podataka. Organizacijama želimo pružiti softversko rješenje koje će im omogućiti brzu izradu planova koji će se mjesečno ažurirati i na kojima će temeljiti svoje poslovanje. Budućnost se mora planirati.

O nama

Našem timu omogućeno je fleksibilno radno vrijeme i rad s udaljenih lokacija. Većina organizacija stavlja kupce na prvo mjesto. Nama su naši zaposlenici na prvom mjestu jer jedino motiviran i zadovoljan zaposlenik, zaposlenik koji ima svrhu, može pružiti dodanu vrijednost.

“Kreiramo rješenja za donošenju boljih poslovnih odluka”

 

Predit d.o.o.

Male ledine 59, 42202 Trnovec, Croatia
HR-70479689825
predit@predit.hr
091/8988-922