Gumiimpex – planiranje prodaje 2018-10-12T13:44:45+00:00

Planiranje prodaje u  Gumiimpex GRP d.o.o.

Uvod

Gumiimpex GRP d.o.o. je proizvodno trgovačko poduzeće koje se bavi distribucijom guma i proizvodnjom gumenih proizvoda. Zbog raznolikih djelatnosti i raširene prodaje bilo je potrebno izgraditi sustav koji će na jednostavan način omogućiti unos i kontrolu planova prodaje.

Organizacijska struktura Gumiimpexa podijeljena je na tri razine: Upravu, regije i komercijaliste (putnici). Zbog bliske povezanosti s kupcima, planiranje je spušteno na razinu komercijalista.

IZRADA MODELA PLANA PRODAJE

Model plana prodaje sastoji se od dva plana :
 • Plan velikih kupaca = kupci čiji je promet u prethodnom periodu veći od 100.000 kn. Ukupno je napravljen plan za oko 550 poduzeća, a u izradi plana su sudjelovala 34 komercijalista. Dimenzije plana su: kupac, grupa proizvoda, mjesec, komercijalist

 • Plan malih kupaca = kupci čiji je promet manji od 100.000 kn u prethodnom periodu. Ukupno je planirano preko 7000 kupaca, a u izradi planova su sudjelovala 64 zaposlenika. Dimenzije plana su: kupac, mjesec, komercijalist

Korištene dimenzije:

 • Kupac-> klasa kupca (grupiranje kupaca A, kupci čiji je promet iznad 5.000.00 kn, B kupci čiji je promet iznad 1.000.000 kn….)

 • Grupa: 12 grupa proizvoda

 • Mjera: promet (+odobrenja koja su sastavni dio Grupa)

 • Vremenska dimenzija: Mjesec

 • Komercijalist: Planer

 • Realizacija prethodne godine

U planove su doneseni podaci : realizirano prethodne godine i plan sljedeće godine.
Svi dodatni podaci dobili su se kroz DWH sustav.

“Plans are of little importance, but planning is essential.”

Winston Churchill

 Kalendar

 • listopad i studeni = analiza i čišćenje podataka

 • prosinac = izrada modela

 • kraj prosinca = edukacija

 • siječanj = planiranje = kroz par iteracija dorađivanje planova. Krajem siječnja uprava odobrava planove i planovi se zaključavaju.

budgeting_CPM

Izazovi

 • Nadređeni partner. Javljali su se slučajevi da jedan poznati kupac može kupiti robu direktno, preko povezanih firmi ili kao primatelj. Odrađeno čišćenje i grupiranje podataka

 • Raspršenost podružnica prema različitim komercijalistima. Nije se znalo kome se piše promet i tko ga treba planirati

 • Konsolidacija pojedinačnih planova. Grupiranje pojedinačnih planova u glavni plan prodaje. Verzioniranje pojedinačnih planova

Napravljeni izvještaji

 • Analiza prodaje prema komercijalistima i regijama za prethodne godine i plan, varijance i apsolutne razlike

 • Kreiran plan ukupno, po regijama, partnerima, grupama, mjesecima

 • Usporedba s ostvarenim rezultatima: trenutna godina ostvareno, prošla godina ostvareno, trenutna godina plan